Víme, které profese nahradí umělá inteligence jako první!

Foto: Dall-e 2 - generováno umělou inteligencí

Chatboti a nástroje umělé inteligence, jako je koncem minulého roku představený nástroj ChatGPT, které dokáží téměř okamžitě vytvářet stále sofistikovanější psaný obsah, se již naplno používají k plnění různých úkolů, od psaní středoškolských úloh po generování právních dokumentů a dokonce i programování. Umělá inteligence již v několika případech dokázala složit závěrečné zkoušky, na které se učí studenti několik let na vysokých školách.

Jako v každém velkém cyklu technologických inovací budou někteří pracovníci vytlačeni a jejich role převezme umělá inteligence. Zároveň se objeví zcela nové činnosti – a potenciální možnosti zaměstnání. Jaké typy pracovních úkolů jsou podle odborníků nejvíce ohroženy tím, že je v blízké budoucnosti převezme ChatGPT a další nástroje umělé inteligence?

programování

ChatGPT umí již dnes psát obstojně jednodušší počítačový kód pro programování aplikací a softwaru. Dokáže zkontrolovat, zda jazyk lidského programátora neobsahuje chyby, a převést myšlenky do programovacího jazyka. Umí analyzovat zdrojový kód a vysvětlit ho běžným jazykem.

V případě programátorů, kteří bývají díky svému úzkému propojení s technologiemi, otevřenější inovacím, tak nepůjde o plnou náhradu, jako spíše o vylepšení a zrychlení jejich práce. Základní programátorské prace, které v současnosti vykonávají lidé, zvládne umělá inteligence rychleji a spolehlivěji než leckterý junior. Pokud píšete kód, vlastně jediné, co děláte, je převod myšlenky do kódu. To stroj zvládne již nyní. Co ještě nějakou dobu nenahradí, je komplexní pohled na kód. Prozatím.

Běžná komunikace e-mailem/chatem

Psaní jednoduchých administrativních nebo plánovacích e-mailů pro takové věci, jako je domlouvání nebo rušení schůzek, tedy často práci asistentek a sekretářek, zvládne umělá inteligence velmi snadno a levněji. Prostě jen umělé inteligenci řeknete: potřebuji domluvit schůzku na ten a ten den s tím a tím. Email odešle za vás a z odpovědi založí událost v kalendáři.

Vzdělávání

Některé americké školy studentům práci s ChatGPT zakazují. Podobají se tak trochu ludditům, kteří počátkem devatenáctého století ničili stroje v představě, že tím zastaví průmyslovou revoluci a zachovají si svou práci. Učitelé a školy, které budou bránit studentům pracovat s umělou inteligencí dopadnou podobně jako angličtí řemeslníci.

Již dnes by totiž umělá inteligence dokázala některou látku vysvětli žákům možná jednodušeji, než leckterý učitel. Zvláště pak na středních školách, kde obvykle studenti jen posilují dovednosti a znalosti, které již byly získány na základní škole.

Co se týče vysokoškolského vzdělávání, je pravděpodobné, že vysokoškolské třídy budou v dohledné budoucnosti potřebovat stále lidského vedoucího, ale teoreticky by umělá inteligence mohla učit bez dohledu. Jisté je, že se role pedagogů ze dne na den promění.

Psaní

Některé středně náročné práce bílých límečků jako je psaní dopisů pro lidské zdroje, tvorba reklamních textů a příprava tiskových zpráv, s tím si už dnes poradí umělá inteligence lépe, než kdejaký administrativní pracovník v backoffice. Psaní bez potřeby kreativního myšlení zvládne AI velmi dobře již během několika měsíců.

Umělá inteligence se promítně i do práce novinářů. Máme za sebou premiéru, kdy výsledky voleb odhadovala v letošní prezidentské volbě umělá inteligence a byla pro mnoho lidí překvapivě velice přesná již pro necelých deseti procentech sečtených hlasů. A6 tak přesná, že to vyvolalo řadu konspiračních teorií. Bez ohledu na ně má však technologie shromažďování dat a kompilace zpráv na jejich základě má před sebou raketový start.

Velmi dobrou práci však umělá inteligence předvádí i v jiných částech práce s textem. Shrnutí, zestručnění článku a zjednodušení složitých souvětí, návrhy titulků a klíčových slov a v neposlední řadě korektury (prozatím v angličtině) jsou toho jen příkladem.

Prozatím jedním z hlavních nedostatků – alespoň nyní určitou záchranou pro reportéry a redaktory – je neschopnost nástroje efektivně ověřovat fakta. Umělou inteligenci můžete požádat, aby poskytl esej, aby vytvořil článek s citacemi, ale často jsou citace prostě vymyšlené.

Právní služby

Podle odborníků na umělou inteligenci i právníků se schopnosti ChatGPT dobře promítají do právnických profesí. Bot ChatGPT nedávno složil zkoušku na právnické fakultě a po napsání eseje na různá témata od ústavního práva po daně a delikty získal kladnou známku.

Běžné právní formuláře a dokumenty včetně smluv o pronájmu domu, závětí a smluv o mlčenlivosti jsou poměrně standardní a může je vypracovat pokročilý robot naplněný dostatečným množství dat. Některé části právního dokumentu musí sice právník přizpůsobit konkrétní situaci, ale většina právních dokumentů pro standardní situace je již dnes pouze zkopírováno. Neexistuje žádný důvod, proč by tyto druhy právních dokumentů nemohl psát stroj. Čím méně kreativní musí právník být, tím více by měl být nahrazen.

Společnost bílých límečků se bude dělit na lidi, kteří se nechtějí změnit, a lidi, kteří si uvědomují, že se změnit musí.

Zdroj:

  • https://www.cbsnews.com/news/chatgpt-chat-ai-jobs-most-likely-to-be-replaced/
  • https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/chatgpt-and-ai-tools-can-replace-jobs-in-many-industries-know-details-here/articleshow/97496727.cms
  • https://nypost.com/2023/01/25/chat-gpt-could-make-these-jobs-obsolete/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient