Tábory v době covidové? S omezením, ale děti je berou v pohodě

Klid a pohoda nebo otrava a sekýrování? Jak vypadají tábory při zpřísněných opatřeních kvůli koronaviru? Dva týdny letních prázdnin už jsou téměř za námi, což je příležitost pro první ohlédnutí. Lze shrnout, že nařízený hygienický režim sice přidělává účastníkům práci, ale pro děti jsou i letos tábory letní výpravou za dobrodružstvím a protiepidemická opatření jim je úplně nehatí. Také zatímní zkušenosti s kontrolami z hygienických stanic jsou kladné.

Pionýrských táborů letos bude přes 280 a táborníků přibližně 17 300, což jsou zhruba čtyři pětiny ve srovnání s předchozími lety. Ubylo především putovních táborů a projevilo se omezené uvolňování vedoucích z práce. Z táborů nám přicházejí zprávy potvrzující, že mimořádná opatření sice dílčím způsobem zasahují do praktického chodu táborů, ale na jejich atmosféře se zásadně nepodepisují.

I kontroly z hygienických stanic na pionýrských táborech zatím probíhají bez snahy někoho nachytat na drobnostech a bez zjištění závažných problémů. Například pionýři z Nepomuku úspěšně zvládli takovou kontrolní návštěvu na svém táboře pro rodiče s dětmi – do konce prázdnin je čeká ještě pět běhů.

Na táboře pražské 121. PS BOR proběhla kontrola rovněž bez potíží, zaměřila se spíše na celkově bezproblémový chod tábora než na kontrolu jednotlivých opatření.

Táborníky z Pionýrské skupiny Údolí Slunce Hamry nad Sázavou navštívila kontrola zaměřená právě na aktuálních opatření, prověřila nejen dokumentaci, ale i užívání dezinfekce, odlišný provoz kuchyně, sociální zařízení a třeba i obsah proškolení pracovníků tábora. Závěr: Vše v pořádku. – potěšil všechny.

Hned dvakrát přivítali kontrolu pionýři z Paskova (Moravskoslezský kraj – odkud nejen pocházejí, ale také tu táboří). Že situaci nelze brát na lehkou váhu pocítili už před odjezdem, kdy dvěma dětem a jedné vedoucí byla nařízena karanténa a bylo nutné hledat na poslední chvíli náhradníky. I proto jsme se právě s vedoucími z tohoto tábora spojili a ptali se na zkušenosti.

„Už nástup na tábor byl delší. Vstupní filtr jsme prováděli v místním kině, jedním vchodem děti přicházely a druhým odcházely. Mezitím na jednom místě rodiče vyplnili přímo při odjezdu bezinfekčnost a doplnili drobnosti v přihláškách. Druhé stanoviště tvořil zdravotník s pomocníkem, kteří prováděli běžnou kontrolu a měření teploty, vybírali léky a průkazky pojišťoven. Samozřejmě jsme promítli všechna pravidla do chodu kuchyně, služeb, úklidu a podobně. Po dvou kontrolách z hygieny, které byly obě bez problému, musím říct, že se letos rozhodně vyplatí mít papíry v pořádku. My vše dodržujeme a zatím jsme v pohodě, tak snad to letos dobře dopadne…“ popsala nám průběh tábora za celý kolektiv vedoucích Iva Vaňková.

Jakub Kořínek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient