Novokřtěnci, příbuzní amerických Amišů a moravských Habánů, se sešli na hradě Falkenstain

Novokřtěnci, představitelé tzv. radikální reformace, náboženské komunity, která žila v českých zemích a na území německy hovořících zemí v 16. a 17. století, by rádi obnovili své tradice. I proto se stal Hrad Falkenstein v Dolním Rakousku, nedaleko českých hranic – pouhých 14 km od Mikulova, v pondělí dne 17. června 2019 svědkem nezvyklé události. […]

Novokřtěnci, příbuzní amerických Amišů a moravských Habánů, se sešli na hradě Falkenstain Více »