Prahu rozezní židovská a klezmer muzika

Přelom března a dubna bude v Praze patřit židovské muzice. Muzika Judaica zde pořádá již devátý ročník mezinárodního hudebního festivalu MAŽIF – MAŽIdovský Festival.

Festival ve dnech  24.3.2020 – 5.4.2020 na různých místech v Praze nabízí vždy  to nejzajímavější z oblasti židovské hudby, která na rozdíl od převážné většiny festivalů čerpala ze zcela jiných pramenů a prošla obrovským vývojem, do něhož nesmírně krutě zasáhl holocaust a pogromy židovského národa.  MUZIKA JUDAIKA v souladu se svým posláním podporuje a propojuje zahraniční a českou společnost a buduje vzájemné porozumění mezi národy. V tom bezesporu spočívá význam tohoto festivalu: podpora kulturní diverzity a naše snaha o dobrou kvalitu programu.

Karin Sarkisjan, Lomir Zich Iberbetn

Dalším ze závažných podnětů naší snahy je skutečnost, že v Evropě opět velmi výrazně sílí antisemitismus a cílem našeho spolku je reagovat na vnější události, historické souvislosti i náhodné situace. Propojením různých uměleckých prostředků vytváříme projekt, který je současně i mementem za svobodu, nezávislost, respekt a toleranci k lidem různých etnik.

Festival je zdarma přístupný veřejnosti.

Na koncertech v průběhu několika dnů představíme umělce z ČR a zahraničí (Kanada, Německo, Rakousko, Srbsko, Slovensko, Izrael, Arménie, USA, Maďarsko, Ukrajina a Španělsko).Koncerty se realizují v Maiselově synagoze, Vršovickém zámečku, Atriu na Žižkově, Chodovské tvrzi, Libeńském zámečku, Radnici MČ Prahy 9, Letenské vodárně, Maďarském institutu na Praze 1, Městské knihovně v Praze 1, v Českém muzeu hudby, ale i v  kostelích. 

Lenka Lichtenberg – Aleynu

Originalitou židovského festivalu se stala i každoroční premiéra velkého symfonického díla, které v každém ročníku uvádíme a připomínáme některou z významných událostí či osobností z bible a historie (v minulých ročnících to byl Král Šalomoun, Duchifat, Rabbi Low, Franz Kafka, sir Nicholas Winton, Yad Vashem, Missa Ecumenica, Chaim Be Tikva, Mazkeret,  a další). Letos to bude symfonická svita hudebního skladatele Jaromíra Vogela „Biblické ženy“ . Účinkovat bude rozšířený symfonický orchestr a smíšený česko-německý sbor MSOFP Internationaler Kammerchir Frankfurt pod taktovkou Václava Polívky.  

Židovská hudba je díky synagogálním zpěvům, nejstarší známá zachovaná oblast hudební kultury, která se postupem času stávala základem dalších hudebních odvětví sesterských oblastí.  I ona se vyvíjela a rozšiřovala o další přidružené oddíly zvláště v lidovém pojetí, nicméně si zachovávala a zachovala dodnes, na rozdíl od jiných hudebně uměleckých teritorií –  převážně křesťanské oblasti měnící se s každým novým uměleckým směrem, svoji originalitu.  Z původně uchovávaných tradic předávaných jen zpěvem se s příchodem notových (dříve i neumových) záznamů silněji zakotvila ve vědomí umělců i posluchačů a tím měla možnost si dodnes uchovat svoji svébytnost a originalitu. Její význam tudíž spočívá v tom, že se začleněním do hudby současné, zcela odlišné, stává jakýmsi katalyzátorem  v nových hudebních dílech a je předlohou k dalším hudebním kompozicím i  dnešním tvůrcům.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient