Náklady na start-up: Kolik peněz budete potřebovat na rozjezd svého podnikání?

Foto: Pixabay

Kolik peněz potřebujete k tomu, abyste mohli začít podnikat? To je jedna ze zásadních otázek, na kterou si budete muset odpovědět, než začnete podnikat. Přečtěte si vše, co potřebujete vědět o financování svého start-upu.

Chystáte se založit vlastní firmu? Představa zahájení podnikání se může zdát velmi vzrušující, nicméně samotný proces zakládání podniku stojí peníze. Při určování nákladů na zahájení podnikání je důležité, abyste byli realističtí. Položky, jako jsou kancelářské prostory, vybavení, mzdy a další organizační výdaje se mohou skutečně sčítat.

V tomto článku se budeme věnovat všemu, co byste měli vědět ohledně financování nového podnikání.

Začněte v malém

S největší pravděpodobností máte od svého nového podnikání vysoká očekávání. Nicméně slepý optimismus může způsobit, že do podnikání vložíte příliš rychle velké množství peněž. Na úplném začátku je chytré mít otevřenou mysl a připravit se na (nejen finanční) problémy, které mohou nastat později.

Tip: Majitelé firem měli začít s trochou zdravé skepse.

Potenciální majitel firmy by měl začít plánovat podnikání v malém a s předpokladem, že podnikatelský nápad nemusí být úspěšný.

Nejlepším přístupem je otestovat svůj podnikatelský nápad malým a levným způsobem, který vám poskytne dobrý přehled o tom, zda zákazníci váš produkt či službu potřebují a kolik jsou za ně ochotni zaplatit.

Jestliže se tento test podnikatelského nápadu zdá být úspěšný, můžete začít plánovat své podnikání na základě toho, co jste se naučili a zapojit do podnikání více financí.

Identifikujte své náklady

Třebaže se potřeby financování se budou lišit podnik od podniku, nicméně existuje několik tipů, které vám pomohou zjistit, kolik peněz budete skutečně potřebovat. Obecně se odhaduje, že podnikatel bude na začátku svého podnikání potřebovat fixní náklady v hodnotě šesti měsíců.

Tip: Mějte plán, jak pokrýt své výdaje v prvním měsíci. Identifikujte své zákazníky, abyste získali způsob, jak začít hradit tyto výdaje.

Při plánování nákladů nepodceňujte výdaje a pamatujte, že mohou růst s růstem firmy. Je snadné přehlédnout náklady, když přemýšlíte o celkovém přehledu, ale měli byste být přesnější při plánování vašich fixních výdajů. Podcenění nákladů může vaši společnost zdecimovat.

Jedním z hlavních důvodů, proč většina malých podniků neuspěje, je skutečnost, že jim prostě dojdou peníze. Sepsání obchodního plánu bez toho, že by se vaše prognózy zakládaly na realitě, často vede k nešťastnému a často zbytečnému obchodnímu neúspěchu. Bez zkušeností nebo skutečných minulých finančních údajů je snadné přecenit příjmy nové společnosti a podcenit náklady.

Tip: Při plánování nákladů nepodceňujte výdaje a pamatujte, že mohou růst s růstem firmy.

Zjistěte, jaké typy nákladů budete mít

Při zahájení podnikání je třeba zvážit různé druhy výdajů. Musíte rozlišovat mezi těmito náklady, abyste správně řídili peněžní tok svého podnikání v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.

Níže naleznete několik typů nákladů, které musíte jako noví majitelé podniků zvážit:

Jednorázové vs. průběžné náklady

Jednorázové náklady budou relevantní především v procesu startu, jako jsou náklady na založení společnosti. Pokud je tu měsíc, ve kterém musíte provést jednorázový nákup vybavení, vaše odchozí peníze budou pravděpodobně převyšovat příchozí finance. To znamená, že váš peněžní tok bude v daném měsíci narušen a následující měsíc to budete muset vyrovnat.

Naproti tomu průběžné náklady jsou hrazeny pravidelně a zahrnují výdaje, jako jsou energie. Tyto náklady se obecně měsíc od měsíce tolik nemění.

Nezbytné vs. volitelné náklady

Nezbytné náklady jsou výdaje, které jsou nezbytně nutné pro růst a rozvoj firmy. Volitelné nákupy by měly být prováděny pouze v případě, že to rozpočet umožňuje.

Tip: Pokud máte volitelné a nenaléhavé náklady, může být nejlepší počkat, až budete mít na tento nákup dostatečné hotovostní rezervy.

Fixní vs. variabilní náklady

Fixní náklady, jako je nájemné, jsou měsíc od měsíce konzistentní, zatímco variabilní náklady závisí na přímém prodeji produktů nebo služeb. To je důvod, proč je srovnání poskytovatelů zpracování kreditních karet tak důležité, protože sazby za zpracování jsou variabilními náklady, které budete chtít pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že získáváte nejlepší nabídku.

Fixní náklady mohou v prvních dnech pohltit vysoké procento příjmů, ale jak budete příjmy zvyšovat, jejich relativní zátěž bude zanedbatelná.

Nejběžnější počáteční náklady

Rovněž je důležité porozumět různým typům nákladů, které budete mít jako nový podnikatel rozjíždějící svou firmu. Teoreticky je dobré si všímat toho, jaké náklady jsou fixní, variabilní, podstatné nebo volitelné. Ale pojďme se na jednotlivé náklady podívat konkrétně.

Níže naleznete krátký seznam nákladů, které pravděpodobně budete mít jako nová firma:

  • Webhosting a další náklady na web
  • Pronájem prostor pro kancelář
  • Kancelářský nábytek
  • Práce
  • Základní zásoby
  • Základní technologie
  • Poplatky za pojištění, licence nebo povolení
  • Reklama, propagace a marketing
  • Náklady na obchodní plán

Naučte se řídit svůj peněžní tok

Dalším důležitým aspektem finančního plánování start-upu je řízení peněžního toku podniku. Majitelům podniků je doporučováno naplánovat peněžní tok alespoň na první tři měsíce života podniku dopředu. Je třeba sečíst nejen fixní náklady, ale také odhadované náklady na zboží a výnosy v nejlepším a nejhorším případě.

Pokud si půjčujete peníze, ujistěte se, že víte, nejen kolik jste si půjčili, ale také že znáte úroky, které dlužíte. Výpočet těchto nákladů snižuje příjmy potřebné k udržení životaschopnosti podniku a poskytuje dobrý obrázek o hotovosti, která je nezbytná k jeho zahájení.

Jde o zásadní krok k udržení finančního zdraví vaší firmy. Bez realistického pohledu na tok hotovosti a dluhy nebudete schopni rozjet své podnikání, zvláště když se začnou zvyšovat další náklady.

Tip: Mějte na paměti, že pokud jde o malé podniky, často je v sázce také osobní majetek. Zjistěte, zda jsou půjčky založené na aktivech pro vaši firmu vhodné.

Odborníci doporučují začít podnikat – pokud je to alespoň trochu možné – zcela bez půjček. Půjčování vytváří velký tlak na jakýkoli podnik a jeho vlastníky, protože ponechává méně prostoru pro chyby.

Snažte se prozkoumat všechny možnosti financování. Pokud je půjčka vaší jedinou možností, úzce spolupracujte se svým věřitelem, abyste zajistili, že vaše firma bude schopna závazek finančně zvládnout.

Jakmile rozjedete své podnikání, používejte některý z účetních softwarů, který se může připojit přímo k vašemu bankovnímu účtu a sledovat vaše výdaje během každého měsíce.

Ujasněte si způsoby financování

Jakmile určíte své náklady a naplánujete svůj peněžní tok, budete muset zvážit, jak pokračovat ve financování. To, jak finanční prostředky získáte, ovlivní budoucnost vašeho podnikání na další roky. Osobní úspory, půjčky od rodiny a přátel, vládní a bankovní půjčky a státní dotace jsou jen některé z potenciálních zdrojů financování.

Mnoho společností používá kombinaci různých zdrojů. Většina start-upů je financována sama. Existují však i další možnosti.

Dodatečné financování může přijít prostřednictvím uzavření podnikatelské půjčky nebo obchodního úvěru. Existují také půjčky pro malé podniky a andělští investoři ochotní v určitých fázích do start-upu vložit finance. V tomto bodě by měl váš start-up již mít zavedené klienty/zákazníky, jedinečné postavení na trhu a jasný obchodní plán, jak růst.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient