Metoda českých kardiologů ochrání pacienty před přílišnou medikací, nyní získá i ocenění

Úvodní foto: Pixabay

Ocenění Česká hlava za nejlepší patenty a objevy českých vědců v letošním roce byla vyhlášena a budou udělena na galavečeru 5.12.2021. Jednu z cen obdrží i kardiolog Pavel Osmančík za studii, která probíhala na čtyřech lékařských fakultách a její výsledky byly loni publikovány v prestižním vědeckém časopise Journal of the American College of Cardiology. Informovala o tom Marta Reichlová z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde prof. Osmančík působí.

Výsledky studie nazývané Prague-17 mohou pomoci v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní.

Čeští kardiologové srovnávali možnost prevence cévní mozkové příhody (tzv. mrtvice) u pacientů s nejčastější srdeční arytmií (fibrilací síní) pomocí nové metody – katetrizačního uzávěru ouška levé síně – s klasickou metodou (léčbou léky proti srážení krve). Osmančík dokázal vymyslet, zorganizovat a po dobu několika let koordinovat spolupráci 10 českých a moravských kardiocenter a ke studii přizval i jednoho špičkového amerického kardiologa. Výsledky dosáhly mimořádného ohlasu na celém světě a byly prezentovány na největších kardiologických kongresech v Evropě i v USA.

Zdroj: jacc.org

Studie zkoumala novou metodu, která by měla účinně předcházet riziku mozkové mrtvice u nemocných s poruchou srdečního rytmu – tzv. fibrilací síní. Je nejčastější srdeční arytmií a trpí jí cca 2% populace. Ve výchlipce levé síně, která se nazývá ouško, stagnuje při fibrilaci síní krev, což může vést ke vzniku sraženin. Ty se pak krevním oběhem dostanou do mozku a způsobí mrtvici. Vzniku mozkové mrtvice při fibrilaci síní lze předcházet trvalým užíváním léků proti krevnímu srážení. Tyto léky však u části pacientů mohou způsobovat krvácení jako komplikaci léčby (v nejhorší formě paradoxně právě krvácení do mozku). Proto pro nemocné s velkým rizikem krvácení byla vyvinuta metoda katetrizačního uzávěru ouška levé síně. Ze žíly v třísle se do ouška zavede tzv. okludér, který vstup do něj „ucpe“ a krevní sraženina nemá kde vzniknout. Pacienti po tomto zákroku nemusejí trvale užívat silné protisrážlivé léky (či berou jen méně nebezpečné tzv. protidestičkové léky) a riziko krvácení je tak u nich výrazně sníženo.

Celkem 402 pacientů ze všech krajů ČR bylo náhodně rozděleno do dvou stejně velkých skupin a byl sledován účinek těchto dvou různých léčebných metod. Léčba pomocí katetrizačního uzávěru ouška byla srovnatelně účinná i srovnatelně bezpečná s léčbou protisrážlivými léky. Ambulantní sledování trvalo v průměru 20 měsíců a již na konci této doby byla pozorována nižší četnost krvácení u pacientů, kteří byli zařazeni do větve katetrizačního uzávěru ouška. Výsledky skýtají velmi dobrou perspektivu v tom, že se při dalším sledování tento rozdíl pravděpodobně ještě zvýrazní. Tím se tato nová metoda léčby může ukázat jako výrazně výhodnější, neboť protisrážlivou léčbu u pacientů s fibrilací síní je nutno jinak podávat trvale (tedy doživotně), jedná se o pacienty starší, fragilní a riziko krvácení v čase u nich stále roste. Pacienti s fibrilací síní, kteří nechtějí nebo kvůli krvácení nemohou užívat denně doživotně protisrážlivě působící léky, tak mají nyní možnost nefarmakologické prevence před mozkovou mrtvicí.

Za studii byl oceněn prof. Osmančík se svými kolegy i mateřskou Karlovou univerzitou, v dubnu mu byla udělena prestižní cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient