Co je to habakuk?

Máš toho habakuk. To mi říkávala babička, když chtěla vyjádřit, že mám něčeho opravdu hodně. Pokud sjte někdy toto zvláštní slovo slyšeli, možná vás zajimá, z čeho vlastně pochází.

Starozákonní kniha Habakuk, napsaná před 2600 lety, je starobylým biblickým textem, který má pro dnešního člověka překvapivou aktuálnost. Habakuk, jedna z knih menších proroků, zaznamenává dialog mezi prorokem a Bohem. Začíná řadou obtížných otázek, které vyjadřují Habakukův hluboký neklid a obavy z nekontrolovaného zla v jeho společnosti.

Autor knihy emůže uvěřit tomu, co vidí kolem sebe. Klade Bohu těžké a palčivé otázky. A podobně jako mnoho lidí dnes se diví, proč spravedlivý Bůh nezasáhne. Vprvní kapitole se Habakuk hned vrhá na násilí a nespravedlnost a ptá se, proč Bůh dopouští takové nehoráznosti. Zlí vítězí, zatímco dobří trpí. Bůh odpovídá, že vychovává zlé Chaldejce, což je jiný název pro Babyloňany, a končí nadčasovým popisem, že jejich “vlastní moc je jejich bohem”.

Ačkoli Habakuk uznává Boží právo použít Babylóňany jako svůj nástroj trestu, prorok si stěžuje, že Bůh vydává lidi na milost a nemilost tomuto krutému národu jako bezmocné ryby. Ve druhé kapitole Bůh odpovídá, že Babylón je arogantní, a pak následuje jeden z nejvýznamnějších výroků v celé Bibli:

“Spravedlivý bude žít ze své víry.”

Věřící mají důvěřovat Bohu, ať se děje, co se děje. Tento příkaz byl zvláště vhodný ve Starém zákoně před příchodem Ježíše Krista, ale stal se také heslem, které opakuje apoštol Pavel a autor listu Židům v Novém zákoně.

Bůh pak proti Babyloňanům pronáší pět “bědných věšteb”, z nichž každá obsahuje výrok o jejich hříchu a následný trest. Bůh odsuzuje jejich chamtivost, násilí a modlářství a slibuje, že za to zaplatí.

Habakuk odpovídá dlouhou modlitbou ve třetí kapitole. Velmi poetickými slovy vyzdvihuje Hospodinovu moc a uvádí jeden příklad za druhým o neodolatelné Boží moci nad národy země. Vyjadřuje důvěru v Boží schopnost napravit vše ve svůj čas.

Nakonec Habakuk, který knihu začal zklamáním a smutkem, končí radostí v Hospodinu. Slibuje, že bez ohledu na to, jak špatně se věci v Izraeli vyvíjejí, prorok uvidí dál než jen k okolnostem a pozná, že Bůh je jeho jistou nadějí.

Jakou tedy má jméno starozákonného proroka spojitost s hojností. Musím vás zklamat, ale žádnou. Habakuk se jen občas zaměňuje s podobným slovem “habaděj”. A to je zkrácením staročeského slovního spojení hanba dieti, tedy hanba mluvit jež se užívalo jako synonymum pro hodně. Hanba se v určitých případech používá ve stejném významu dosud, např. “je nepořádný až hanba”, znamená, že dotyčný je nepořádný opravdu trochu moc.

Foto: Web Gallery of Art

.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient